مجتمع آموزش عالی اسفراین - سیستم جامع دانشگاهی سدف

سیستم در حال تعمیر و نگهداری است

دریافت برنامه نصب قفل سخت افزاری

  سیستم های دانشگاه فردوسی مشهد ( سدف ) . تهیه شده توسط مرکز آمار - اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه 1392-1380

پشتیبان سیستم شرکت داده پردازان معاصر